Uniforme Voorwaarden Horeca

Algemene reserveringsvoorwaarden Nederzandt

Heeft u interesse om bij ons een feest, bruiloft, vergadering of een ander evenement te organiseren? Dan raden wij u aan om onze reserveringsvoorwaarden goed door te nemen, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Bedrijfsgegevens

Strandrestaurant Nederzandt
Langevelderslag 36-56
2204 AH Noordwijk
Telefoonnummer restaurant: 0252-372430
Telefoonnummer kantoor voor offertes aangaande evenementen: 088-6644408
info@etenbijnederzandt.nl
www.etenbijnederzandt.nl

KVK-nummer: 52171191
BTW-nummer: NL8503.28.263.B01

Betalingsvoorwaarden

  • Particuliere partijen tot € 1.000,- dienen direct na afloop van het evenement op de locatie afgerekend te worden. U hoeft hiervoor geen aanbetaling te doen.
  • Zakelijke partijen tot € 1.000,- dienen direct na afloop van het evenement op de locatie afgerekend te worden. U hoeft hiervoor geen aanbetaling te doen. Wenst u middels een factuur na afloop van het evenement het volledige bedrag over te maken, dan zijn wij genoodzaakt om hiervoor € 15,- administratiekosten in rekening te brengen.
  • Voor zowel zakelijke als particuliere partijen vanaf € 1.000,- dient vooraf 80% aanbetaald te worden. Nadat de reservering definitief is geworden ontvangt u van ons een aanbetalingsfactuur van 80%. Na het evenement ontvangt u een factuur voor de overige 20% van de getekende offerte en nagekomen kosten zoals drankjes en hapjes op nacalculatie.
  • Voor buitenlandse partijen dient vooraf 100% aanbetaald te worden. U ontvangt hiervoor ongeveer 6 weken voorafgaand aan uw evenement een factuur. Eventueel nagekomen kosten zoals drankjes en hapjes op nacalculatie dienen direct na afloop van het evenement op de locatie afgerekend te worden.
  • Voor bruiloften dient vooraf in totaal 80% aanbetaald te worden. Voor de eerste aanbetaling van 20% ontvangt u een factuur binnen 10 dagen na ontvangst van de getekende offerte. U ontvangt ongeveer 4 weken voor uw bruiloft een factuur met de tweede aanbetaling van 60% van de getekende offerte. Na de bruiloft ontvangt u een factuur voor de overige 20% van de getekende offerte en nagekomen kosten op nacalculatie.
  • De betalingstermijn van onze facturen is 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal invordering plaatsvinden via ons incassobureau, waarbij alle bijkomende kosten voor uw rekening zijn.
  • Mochten er tussentijds correcties op de aantallen plaatsvinden, dan worden deze op de eindfactuur verrekend.

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken naar onze bankrekening. Ons IBAN nummer is:
NL40 RABO 0157.784.967 t.n.v. Strandrestaurant Nederzandt.

Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze vindt u via de volgende link: UVH
Daarnaast liggen deze voorwaarden ter inzage op het infokantoor op de Langevelderslag 54 en worden ze op verzoek kosteloos aan u toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Annulering en wijzigingen aantallen

De annuleringsvoorwaarden staan vermeld in de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen (met name artikel 9.4 Annuleringen andere Horecaovereenkomsten). Wij accepteren uitsluitend schriftelijke annuleringen. Bij het definitief maken van de boeking ontvangen wij graag het gastenaantal van u. Wijziging van dit aantal kan conform de in artikel 9.4 genoemde voorwaarden. Uiteraard is het geen probleem als het aantal hoger wordt. Veranderingen kunnen uitsluitend schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan onze sales afdeling via info@nederzandt.nl. Indien geen wijziging is doorgegeven, dan wordt het gereserveerde aantal personen berekend.

Wijzigingen in het programma

Uiterlijk 14 dagen voor uw evenement dient het definitieve programma en de definitieve tijden van de programmaonderdelen bij ons bekend te zijn. Worden deze tijdstippen binnen 14 dagen gewijzigd buiten onze schuld, dan zijn wij genoodzaakt om het programma uit te voeren volgens de overeengekomen planning. De kosten worden ook aan u doorbelast volgens het overeengekomen programma. Dus loopt uw programma uit, dan kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor verdere gevolgen in het programma. Heeft u een activiteit geboekt en laat het weer het niet toe om deze activiteit uit te voeren, dan verzorgen wij een vervangende activiteit.

(Prijs)Wijzigingen

Wijzigingen voorbehouden. De samenstellingen van de arrangementen kunnen variëren. Dit zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het arrangement. De kwaliteit en versheid van onze producten staan ten aller tijde voorop.

Geluidsoverlast

Indien ingehuurd geluid/muziek o.i.d. overlast veroorzaakt, dan wel door openstaande ramen en/of deuren, dan wel doordat er op welke wijze dan ook geluidsoverlast geconstateerd wordt, is Strandrestaurant Nederzandt op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het evenement/feest of partij. Strandrestaurant Nederzandt wordt omringd door een stilte gebied (Natura 2000) en wij respecteren dit.

Reclames

Reclames inzake facturen of contant betaalde nota’s dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de directie van Strandrestaurant Nederzandt. Nadien vervalt elk recht op reclame.

Aansprakelijkheid

Strandrestaurant Nederzandt te Noordwijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van en/of beschadiging aan materialen, apparatuur en andere eigendommen die door u in onze accommodatie zijn geplaatst, of die u heeft laten plaatsen.

Schade

Het gooien van confetti, rijst en het afschieten van partyploppers is niet toegestaan bij onze locatie. Veroorzaakte schade wordt door Strandrestaurant Nederzandt gerepareerd. De kosten hiervan zullen aan de organisatie van het evenement worden doorbelast. Onze locatie bevindt zich in een beschermd natuurgebied. Daarom zijn wensballonnen niet toegestaan.

Privacy gasten

Strandrestaurant Nederzandt gaat vertrouwelijk om met door u verstrekte persoonsgegevens. Uw gegevens worden opgeslagen in ons reserveringssysteem en enkel gebruikt om contact met u te kunnen zoeken over uw reservering. Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt en niet verstrekt aan derden.

Reserveringsvoorwaarden 24 mei 2017 – Alle voorgaande voorwaarden en prijzen komen hierbij te vervallen.